Terug raad voor maatschappelijk welzijn

do 15/12/2022 - 20:00 Raadzaal stadhuis

Openbare zitting

  • De notulen van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 november 2022 dienen tijdens de eerstvolgende zitting ter goedkeuring worden voorgelegd.

  • Aanpassing 6/2022 van het meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW wordt door de raad voor maatschappelijk welzijn vastgesteld.

  • De Sint-Vincentiusvereniging organiseert materiĆ«le hulpverlening ten bate van behoeftige inwoners. Deze hulpverlening is aanvullend op de OCMW-hulpverlening. Er mogen slechts voedselpakketten worden verstrekt aan bepaalde categorieĆ«n van begunstigden (richtlijnen FEAD, fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen). Op basis van een doorverwijzing (voedselbon) door de sociale dienst van het OCMW kunnen inwoners bij Sint-Vincentius terecht voor een voedselpakket (1 pakket per maand).
    Het OCMW verbindt zich ertoe om deze bonnen correct af te leveren. In dit kader wordt jaarlijks een afsprakennota en partnerschapsovereenkomst afgesloten met de Sint-Vincentiusvereniging en het OCMW van Hamont-Achel.

    Vanaf 2011 bestaat er een overeenkomst voor voedselbedeling, afgesloten met Sint-Vincentius conferentie Sint-Fransiscus uit (Over)Pelt en dit met de OCMW's van Hamont-Achel, Pelt  en het centrum algemeen welzijnswerk (CAW). Naar aanleiding van de oprichting van een eigen Vincentius-afdeling, Sint-Vincentius conferentie Frans Jordan in  Hamont-Achel werd de overeenkomst hieromtrent aangepast in 2019 (besluit RMW van 28 maart 2019).

  • Fluvius heeft in haar rol als sociale leverancier de opdracht om voor haar klanten met een budgetmeter of digitale meter met voorafbetaling/prepaid, te voorzien in een netwerk van oplaad- of betaalpunten. Fluvius heeft ervoor gekozen om dit netwerk te realiseren in een samenwerking met de lokale besturen (OCMW's en gemeentebesturen) en eerstelijns hulpverleningsorganisaties en betaalt hiervoor een vergoeding.

    De vergoeding voor oplaadpunten is historisch ontstaan bij de start van de werking met budgetmeters. In de regelgeving wordt immers aan de netbeheerders (met Fluvius als werkmaatschappij)opgelegd dat er per gemeente minstens 1 oplaadpunt ter beschikking moet zijn. Om dit te kunnen realiseren is er een samenwerking uitgewerkt met de OCMW's.