Terug Andere

2024_BURG_00011 - Instemming met noodkap t.p. stadspark - Goedkeuring

2024_BURG_00007 - Bodemverontreiniging door lekkende, ondergrondse stookolietank - Kolleberglaan 64 - Goedkeuring

2024_BURG_00001 - Vaststelling tijdelijk politiereglement m.b.t. wateroverlast in Klein Eind en De Eilandjes - Goedkeuring

2023_GR_00182 - Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen - Goedkeuring

2023_BURG_00025 - Opheffing veiligheidsmaatregel n.a.v. veiligheidsmaatregel bouwongeval Salvatorstraat - Goedkeuring

2023_BURG_00023 - Instemming met noodkap t.p. Erkstraat 81 - Weigering

2023_BURG_00022 - Toelating occasionele verkoop met niet-commercieel karakter - Goedkeuring

2023_BURG_00020 - Wijzigingen in burgemeestersbesluit d.d. 26 oktober 2023 - Goedkeuring

2023_BURG_00019 - Toelating organisatie Sint-Maartensvuren Hoek 47 2023 - Goedkeuring

2023_BURG_00018 - Toelating organisatie Sint-Maartensvuren 2023 - Goedkeuring

2023_BURG_00017 - Toelating organisatie Sint-Maartensvuur - Fabrieksstraat 1 2023 - Goedkeuring

2023_BURG_00016 - Toelating organisatie Sint-Maartensvuren 2023 - Goedkeuring

2023_BURG_00014 - Veiligheidsmaatregel bouwongeval Salvatorstraat - Goedkeuring

2023_BURG_00013 - Instemming met noodkap t.p. Heideveld 6 - Goedkeuring

2023_BURG_00010 - Bodemverontreiniging door drugsafvallozing - t.h.v. Bergbosweg z/n - Goedkeuring

2023_BURG_00009 - Machtiging seingevers tijdens Groene Halve Marathon - 10 september 2023 - Goedkeuring

2023_BURG_00008 - Machtiging seingevers tijdens Omloop van Valkenswaard - 3 september 2023 - Goedkeuring

2023_BURG_00006 - Conformiteitsattest woningkwaliteit -Stationsstraat 44/1 - dd. 09/08/2023 - Goedkeuring

2023_BURG_00004 - Bevel tot recreatie- en captatieverbod Fontein in Achel en visvijver de Walvissers - Goedkeuring

2023_GR_00094 - Participatiereglement - Goedkeuring

2023_BURG_00002 - Instemming met noodkap t.p. Lozenweg 26 - Goedkeuring

2023_GR_00060 - Aanpassing marktreglement 2023 - Goedkeuring

2023_GR_00059 - Aanpassing kermisreglement 2023 - Goedkeuring

2022_GR_00202 - Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen 2023 - Goedkeuring

2022_GR_00204 - Tariefreglement Limburg.net betreffende het inzamelen van asbestafval aan huis via (platen)zakken, bigbags of asbestcontainers - Bekrachtiging

2022_GR_00203 - Reglement betreffende de tarieven op aanvoer van afvalstoffen aan de geautomatiseerde recyclageparken van Limburg.net - Bekrachtiging

2022_GR_00200 - Aanpassing subsidiereglement cultuurraad en -verenigingen - Goedkeuring

2022_GR_00199 - Aanpassing subsidiereglement seniorenraad en -verenigingen - Goedkeuring

2022_BURG_00021 - Toelating occasionele verkoop met niet-commercieel karakter - Goedkeuring

2022_BURG_00020 - Toelating organisatie Sint-Maartensvuur - De Bauwelkens z/n 2022 - Goedkeuring

2022_BURG_00019 - Opheffen van een captatie- en recreatieverbod - Goedkeuring

2022_BURG_00018 - Toelating organisatie Sint-Maartensvuur - Fabrieksstraat 1 2022 - Goedkeuring

2022_BURG_00017 - Toelating organisatie Sint-Maartensvuren 2022 - Goedkeuring

2022_BURG_00011 - Besluit tot opheffing van de ongeschiktbaarheidverklaring van een woning - Past. Lemmensstraat 14 - Goedkeuring

2022_BURG_00010 - Bevel tot recreatie- en captatieverbod Prinsenloop - Goedkeuring

2022_BURG_00009 - Bevel tot recreatie- en captatieverbod visvijver De Walvissers - Goedkeuring

2022_BURG_00008 - Bevel tot recreatie- en captatieverbod Paalkampeerplaats, De Bever en De Blusvijver - Goedkeuring

2022_GR_00081 - Reglement met betrekking tot het gebruik en de registratie van camera's door de stad Hamont-Achel - Goedkeuring

2022_BURG_00004 - Instemming met noodkap t.p. Lozenweg 2 - Goedkeuring

2022_BURG_00003 - Besluit tot onbewoonbaarverklaring van een woning op basis van art. 135§2 van de nieuwe gemeentewet (NGW) - Kerkstraat 36 bus 4 - Goedkeuring

2022_BURG_00002 - Toewijzing noodplanningscoördinator als coördinator kerngroep Oekraïne en als lokale contactpersoon - Goedkeuring

1 tot 41 van 41 resultaten