Laatste vergadering

Agenda
gemeenteraad do 27/06/2024 - 20:05
 • 1. 2024_GR_00071 - Vaststelling notulen gemeenteraad - 23 mei 2024 - Goedkeuring
 • 2. 2024_GR_00086 - Rapportering financieel directeur - Kennisneming
 • 3. 2024_GR_00075 - Bekrachtiging tijdelijk politiereglement m.b.t. wateroverlast in Klein Eind - Goedkeuring
 • 4. 2024_GR_00070 - Bekrachtiging mandaat afgevaardigde algemene vergadering Welzijnsregio Noord-Limburg - Goedkeuring
 • 5. 2024_GR_00078 - Jaarrekening 2023 - deel stad - Vaststelling
 • 6. 2024_GR_00079 - Jaarrekening 2023 - deel OCMW - Goedkeuring
 • 7. 2024_GR_00073 - Algemene vergadering d.d. 26 juni 2024 van de Gemeentelijke Holding nv in Vereffening - Kennisneming
 • 8. 2024_GR_00076 - Beslissing toezichthoudende overheid - Kennisneming
 • 9. 2024_GR_00087 - Jaarverslag 2023 en jaaractieplan 2024 organisatiebeheersing - Kennisneming
 • 10. 2024_GR_00068 - Raamovereenkomst voor sportmaterialen – toetreding - Goedkeuring
 • 11. 2024_GR_00069 - Raamovereenkomst voor strooizout/pekel P2 – toetreding - Goedkeuring
 • 12. 2024_GR_00074 - Opheffing belastingreglement op de bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen - Goedkeuring
 • 13. 2024_GR_00080 - Vaststelling werkingstoelage aan vzw Parochiale Werken Hamont-Centrum - werkingsjaar 2023 - Goedkeuring
 • 14. 2024_GR_00081 - Vaststelling werkingstoelage aan vzw Zaal aan de Statie - werkingsjaar 2023 - Goedkeuring
 • 15. 2024_GR_00083 - Vaststelling werkingstoelage aan vzw Vereniging der Parochiale Werken Hamont-Lo - werkingsjaar 2023 - Goedkeuring
 • 16. 2024_GR_00072 - Vaststelling mandaat vertegenwoordiger en goedkeuring diverse agendapunten Buitengewone algemene vergadering Nuhma CV d.d. 8 oktober 2024 - Goedkeuring
 • 17. 2024_GR_00077 - Verrichtingsvoorstel ter ontbinding van vzw dienstencentrum de Kring - Goedkeuring
 • 18. 2024_GR_00084 - Samenwerkingsovereenkomst tussen stad Hamont-Achel en Integro VZW - Goedkeuring
 • 19. 2024_GR_00082 - Dadingsovereenkomst Fluvius/VEB m.b.t. openbare verlichting - Goedkeuring
 • 20. 2024_GR_00085 - Toetreding 'perceel 9: GIS-ondersteuning' van de aankoopcentrale Stad Brugge - Goedkeuring

Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Welkom op de raadpleegomgeving van de Stad Hamont-Achel

Je kan hier de datum en de vergaderingen raadplegen van:

 • het college van burgemeester en schepenen (CBS)
 • het vast bureau (VB)
 • de gemeenteraad (GR)
 • de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW)
 • de raad van bestuur AGB (AGB-RvB)
 • de burgemeester (BURG)

Opgelet:

 • De besluitenlijst is enkel beschikbaar bij openbare vergaderingen.
 • Het gaat over bestuursorganen die plaatsvonden na 1 januari 2020. Eerdere documenten kan je terugvinden in het archief.

Hoe gebruik je deze raadpleegomgeving?

 • Ga naar de kalender (rechts bovenaan deze webpagina);
 • klik in de kalender op een zitting;
 • de dagorde van de zitting opent;
 • klik op de pdf-publicatie in de rechterkolom voor specifieke documenten.

Niet gevonden wat je zoekt?

Indien je het gewenste document niet terugvindt, kan je steeds schriftelijk of per mail een aanvraag ter inzage, afschrift of uitleg doen. Dit kan op verschillende manieren:

 • per mail naar bestuurszaken@hamont-achel.be
 • per brief naar stadsbestuur Hamont-Achel, t.a.v. Marnix Goethals, Algemeen Directeur, Stad 40, 3930 Hamont-Achel
 • persoonlijk overhandigen aan de onthaalbalie met ontvangstbewijs

In de aanvraag vermeld je:

 • jouw naam en correspondentieadres;
 • het dossier in kwestie;
 • indien mogelijk de bijhorende bestuursdocumenten
 • de vorm waarin de informatie bij voorkeur ter beschikking wordt gesteld.

Deze aanvraagprocedure kadert in het decreet Openbaarheid van Bestuur. Meer informatie hierover vind je hier.

Heb je een klacht bij een bepaalde beslissing?

Een klacht dien je in bij de toezichthoudende overheid binnen de dertig dagen nadat de beslissing werd bekendgemaakt via de website van stad Hamont-Achel. Je hebt hierbij verschillende mogelijkheden:

 • via een mail aan binnenland@vlaanderen.be
 • via aangetekende brief aan Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel
 • tegen ontvangstbewijs bij Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel

Meer informatie over deze procedure? Neem hier een kijkje.

Zit je met bepaalde vragen?

Contacteer de dienst bestuurszaken via 011 51 05 00 of bestuurszaken@hamont-achel.be.