Terug
Gepubliceerd op 11/05/2022

Agenda  raad voor maatschappelijk welzijn

do 19/05/2022 - 20:00 /
 • 1.

  2022_RMW_00019 - Vaststelling notulen raad voor maatschappelijk welzijn - 28 april 2022 - Goedkeuring

  De notulen van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 april 2022 dienen tijdens de eerstvolgende zitting ter goedkeuring worden voorgelegd.

 • 2.

  2022_RMW_00021 - Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Kempisch Tehuis naar het OCMW - Goedkeuring

  Naar aanleiding van het uitwisselen van persoonsgegevens wenst de sociale woningmaatschappij Kempisch Tehuis een protocol af te sluiten met het OCMW. De doelgroep van de sociale verhuurder is immers regelmatig gekend bij de diensten van het OCMW. In het kader van de informatieveiligheid (GDPR) is het  dan ook aangewezen om een protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens goed te keuren.

 • 3.

  2022_RMW_00022 - Rapportering klachtenregister 2021 - Kennisneming

  In uitvoering van het decreet lokaal bestuur en het reglement klachtenbehandeling dient de algemeen directeur jaarlijks aan de gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn en raad van bestuur AGB te rapporteren over de klachten ingediend tegen respectievelijk de gemeente, het OCMW en het AGB Stadsontwikkeling.

 • 4.

  2022_RMW_00023 - Vaststelling mandaat afgevaardigde algemene vergadering Cipal, dienstverlenende vereniging - Goedkeuring

  Cipal dv verzoekt het OCMW van Hamont-Achel om de afgevaardigde te mandateren om de stad te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van donderdag 23 juni 2022 om 16.00 uur.

 • 5.

  2022_RMW_00024 - Vaststelling mandaat afgevaardigde algemene vergadering Welzijnsregio Noord-Limburg - Goedkeuring

  Welzijnsregio Noord-Limburg is een vereniging van de OCMW's van Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Oudsbergen, Pelt en Peer. Welzijnsregio Noord-Limburg nodigt de vertegenwoordiger van het OCMW Hamont-Achel uit voor de algemene vergadering van 14 juni 2022.