Terug
Gepubliceerd op 09/05/2022

Agenda  gemeenteraad

ma 16/05/2022 - 20:00 raadzaal stadhuis
  • 1.

    2022_GR_00055 - Wachten met het nemen van een beslissing door het college van burgemeester en schepenen voor de toewijzing van de nieuwbouw sporthal Achel tot er meer duidelijkheid wordt gegeven over mogelijke onregelmatigheden in het dossier; dit om te vermijden dat het dossier in een impasse terechtkomt door mogelijke juridische bezwaren - Goedkeuring

    De raadsleden Serge Vander Linden, Theo Schuurmans, Guy Joosten, Ben Schuurmans, Tom Cox, Rudi Boonen, Ria Nijs, Vital Davids, Toon Duisters, Mieke Van Hout, Ilse Jaspers, vragen aan de voorzitster van de gemeenteraad van Hamont-Achel, volgens toepassing van art. 19 Decreet Lokaal Bestuur en artikel 1 § 4. punt 1 van het huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad, om de gemeenteraad bijeen te roepen op maandag 16 mei 2022 om 20u00 met volgende agenda:
    Punt 1. Wachten met het nemen van een beslissing door het College van Burgemeester en Schepenen voor de toewijzing van de nieuwbouw sporthal Achel tot er meer duidelijkheid wordt gegeven over mogelijke onregelmatigheden in het dossier; dit om te vermijden dat het dossier in een impasse terechtkomt door mogelijke juridische bezwaren.