Laatste vergadering

Agenda
gemeenteraad do 23/03/2023 - 20:05
 • HD 1. 2023_GR_00039 - tijdelijk politiereglement inzake verkeer - Omleiding tijdens onvoorziene wegenwerken bij Burg - Bekrachtiging
 • 1. 2023_GR_00028 - Vaststelling notulen gemeenteraad - 23 februari 2023 - Goedkeuring
 • 2. 2023_GR_00030 - Beslissing toezichthoudende overheid - Kennisneming
 • 3. 2023_GR_00031 - Vaststelling reglement inzake vervreemding van roerende goederen eigendom van de stad - Goedkeuring
 • 4. 2023_GR_00036 - Toetreding aankoopcentrale inzake ICT infrastructuur van de Stad Brugge - Goedkeuring
 • 5. 2023_GR_00035 - Toetreding aankoopcentrales in de categorie 'Technologie en innovatie' van het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid - Goedkeuring
 • 6. 2023_GR_00034 - Rapportering Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 - Kennisneming
 • 7. 2023_GR_00029 - Herinrichting, wijziging wegtracĂ©/wegenis project Landwaarts t.p. Klein Bien - Goedkeuring
 • 8. 2023_GR_00033 - 2023010 - Heraanleg fietspaden Hamont-Achel - deel Haag - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring
 • 9. 2023_GR_00038 - Aankoop percelen t.p. Beverbeekseheide en Kluizerdijk - Goedkeuring
 • 10. 2023_GR_00037 - Erfpacht en erfdienstbaarheid/recht van doorgang t.p. de Achelse Kluis - Goedkeuring
 • HD 1. 2023_GR_00039 - tijdelijk politiereglement inzake verkeer - Omleiding tijdens onvoorziene wegenwerken bij Burg - Bekrachtiging
 • 2023_CBS_00326 - Vaststelling ontwerpbesluit gemeenteraad: nieuwe gebruiksovereenkomst Stad 17 bus 1 - Oxfam Wereldwinkel Overpelt vzw - Goedkeuring

Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Welkom op de raadpleegomgeving van de Stad Hamont-Achel

Je kan hier de datum en de vergaderingen raadplegen van:

 • het college van burgemeester en schepenen (CBS)
 • het vast bureau (VB)
 • de gemeenteraad (GR)
 • de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW)
 • de raad van bestuur AGB (AGB-RvB)
 • de burgemeester (BURG)

Opgelet:

 • De besluitenlijst is enkel beschikbaar bij openbare vergaderingen.
 • Het gaat over bestuursorganen die plaatsvonden na 1 januari 2020. Eerdere documenten kan je terugvinden in het archief.

Hoe gebruik je deze raadpleegomgeving?

 • Ga naar de kalender (rechts bovenaan deze webpagina);
 • klik in de kalender op een zitting;
 • de dagorde van de zitting opent;
 • klik op de pdf-publicatie in de rechterkolom voor specifieke documenten.

Niet gevonden wat je zoekt?

Indien je het gewenste document niet terugvindt, kan je steeds schriftelijk of per mail een aanvraag ter inzage, afschrift of uitleg doen. Dit kan op verschillende manieren:

 • per mail naar bestuurszaken@hamont-achel.be
 • per brief naar stadsbestuur Hamont-Achel, t.a.v. Marnix Goethals, Algemeen Directeur, Stad 40, 3930 Hamont-Achel
 • persoonlijk overhandigen aan de onthaalbalie met ontvangstbewijs

In de aanvraag vermeld je:

 • jouw naam en correspondentieadres;
 • het dossier in kwestie;
 • indien mogelijk de bijhorende bestuursdocumenten
 • de vorm waarin de informatie bij voorkeur ter beschikking wordt gesteld.

Deze aanvraagprocedure kadert in het decreet Openbaarheid van Bestuur. Meer informatie hierover vind je hier.

Heb je een klacht bij een bepaalde beslissing?

Een klacht dien je in bij de toezichthoudende overheid binnen de dertig dagen nadat de beslissing werd bekendgemaakt via de website van stad Hamont-Achel. Je hebt hierbij verschillende mogelijkheden:

 • via een mail aan binnenland@vlaanderen.be
 • via aangetekende brief aan Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel
 • tegen ontvangstbewijs bij Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel

Meer informatie over deze procedure? Neem hier een kijkje.

Zit je met bepaalde vragen?

Contacteer de dienst bestuurszaken via 011 51 05 00 of bestuurszaken@hamont-achel.be.